Infolinia
22 788 10 44

do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Reklamacje i zwroty
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać
zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Ługi 74, 05-400 Otwock lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kenwei-sklep.pl

2. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia
doręczenia Produktu do Klienta.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna
w granicach zwykłego zarządu.
3.1. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Ługi 74, 05-400 Otwock,
z dopiskiem „zwrot”. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
czternastu dni.
3.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
3.3. Sprzedający dokona zwrotu środków na wskazany przez Klienta numer rachunku
bankowego.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu
Cywilnego za niezgodność zakupionego Produktu z Umową sprzedaży, w przypadku
stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi, w zakresie
określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@herz.waw.pl

3. Aby Sklep rozpatrzył reklamację bezwarunkowo należy podać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

4. Reklamowany towar należy odesłać na adres: ul. KENWEI-SKLEP, Ługi 74, 05-400 Otwock.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odeśle pełnowartościowy (naprawiony lub
wymieniony) Produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta. Jeżeli wymiana nie będzie
możliwa zwróci należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
rozpatrzenia reklamacji.

6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. Odpowiedź Sprzedającego w sprawie reklamacji jest wysyłana drogą elektroniczną na adres email
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl